Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Prašymus tėvai (globėjai) gali pradėti teikti nuo liepos 1 d.
Prašymo-paraiskos SP (A) 11 forma gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų

  • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių ir pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.

„Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas”

Vaikų-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašo-pasikeitimai-2022-09-08-1

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

HIGIENOS-NORMA-2016