MISIJA

         Ugdyti doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, siekiant atskleisti individualius vaiko gebėjimus, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias pagalbą kiekvienam vaikui.

VIZIJA

    Lopšelis-darželis ,,Berželis‘‘ – tai nuolatinio tobulinimosi bei patirties skleidimo ugdymo įstaiga, kuri stengiasi puoselėti prigimtinio vaiko galių atsiskleidimą, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius.

PRIORITETAI:

  • Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio

 ugdymo įstaigoje.      

  • Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
  • Kokybiškos ugdymo paslaugos.
  • Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai.  
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas.
  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.