Tėvų (globėjų) teisės:

 • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
 • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
 • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
 • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

 • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
 • Bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
 • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
 • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Skundų pateikimo tvarka

 • Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami kuo skubiau (esant galimybei), bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų;
 • Skundai taip pat gali būti pateikti žemiau esančioje užklausimo formoje. Skundo turinys yra konfidencialus;
 • Skundai pateikiami per elektroninę formą;

Dėmesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!

Jūsų Vardas (privaloma)

Jūsų Elektroninio pašto adresas (privaloma)

Tema

Jūsų Pranešimas