PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

Priėmimo tvarką nustato įstaigos steigėjas.
Vaikai į lopšelį – darželį priimami pagal gyvenamąją vietą. Tėvams (globėjams) pateikus:

  1. Prašymą.
  2. Vaiko gimimo liudijimą.
  3. Pažymą apie vaiko sveikatos būklę.
  4. Specialiųjų poreikių vaikai į klases ir grupes priimami pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.
  5. Pasirašoma dvišalė sutartis tarp tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio.

Grupės komplektuojamos mokslo metų pabaigoje iki rugpjūčio 31 dienos.

Sprendimas_Dėl-mokesčio-už-vaiko-išlaikymą_nauja-redakcija

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo_5-punkto-pakeitimas

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-pakeitimo

Sprendimas_Dėl-vaikų-priėmimo-tvarkos-aprašo-tvirtinimo-papildymo