PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

Priėmimo tvarką nustato įstaigos steigėjas.
Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal gyvenamąją vietą. Tėvams (globėjams) pateikus:

  1. Prašymą.
  2. Vaiko gimimo liudijimą.
  3. Pažymą apie vaiko sveikatos būklę.
  4. Specialių poreikių vaikai į klases ir grupes priimami pateikus Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos (vystimosi) sutrikimus.
  5. Pasirašoma dvišalė sutartis tarp tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio.

Grupės komplektuojamos mokslo metų pabaigoje iki rugpjūčio 31 dienos.