PSICHOLOGĖ VILIJA ZUBKAUSKIENĖ

(El. pašto adresas: vilija.vysniauskaite@gmail.com)

PSICHOLOGO VEIKLA LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

♦ rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

VAIKO_ADAPTACIJA

Metodinė priemonė Mano emocijos