SIMBOLIS

Lopšelio – darželio ,,Berželis‘‘
H I M N A S
Ž. ir muz. T. Tretjakovos
Mūsų daržely yra nuostabu!
Meilė ir šypsenos laukia visų!
Auga čia gražūs berželiai aplink –
Mūsų darželį ,,Berželiu‘‘ vadink!
Priedainis:
,,Berželis‘‘, ,,Berželis‘‘ – darželis kieme,
,,Berželi‘‘, ,,Berželi‘‘, mes mylim tave!
,,Beržely‘‘, ,,Beržely‘‘ visuomet jauku,
,,Beržely‘‘, ,,Beržely‘‘ kartu mums smagu!!!
Mūsų daržely surasi draugų,
Daug įdomių ir spalvingų žaislų,
Piešiam, dainuojam ir šokam linksmai
Ir darbo dienos praeina gerai!
Priedainis:
,,Berželis‘‘, ,,Berželis‘‘ – darželis kieme,
,,Berželi‘‘, ,,Berželi‘‘, mes mylim tave!
,,Beržely‘‘, ,,Beržely‘‘ visuomet jauku,
,,Beržely‘‘, ,,Beržely‘‘ kartu mums smagu!!!