PROJEKTAS, SKIRTAS KALBAI IR KOGNITYVINĖMS FUNKCIJOMS UGDYTI “PAŽINIMO RATELIAI”

PROJEKTAS “PADOVANOK ŠYPSENĄ VILNIUI”, SKIRTAS 700 VILNIAUS JUBILIEJUI

___________________________________________________________________________

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“

Vasarą startuoja naujas projektas “Vilniui 700”!!!

Mūsų sostinė kitais metais švęs savo jubiliejų, todėl mes paruošėme vaikučiams daug įdomių ir skirtingų veiklų 👶👧🧒🗺🌇

VILNIUI 700 PROGRAMA vasara-2022

2021-2022 m. m. EDUKACINIS PROJEKTAS

„EMOCIJŲ DELNAI“

Projekto aktualumas:

Socialinių – emocinių kompetencijų ugdymui itin svarbus yra ikimokyklinis amžius, kuomet formuojasi asmens charakteris bei elgesio modeliai, todėl parengėme projektą, kurio svarbiausias tikslas yra vystyti šias kompetencijas per žaidybines veiklas. Įvairaus tipo projekto veiklos padeda vystyti skirtingas mąstymo sritis, kurios padeda susidaryti minėtiems svarbiems gyvenimui įgūdžiams.

Projekto rengėjai ir koordinatoriai: Dir. pav. ugdymui Erika Rynkevičienė, psichologė V. Zubkauskienė, logopedė J. Bolut, soc. pedagogė J. Saulevičienė, vaikai, pedagogai, tėvai.

Projekto vykdytojai ir dalyviai:

Specialistai ir pedagogai

Ugdomos kompetencijos:

  1. Bendradarbiavimas ir bendravimas;
  2. Mąstymas ir kalba;
  3. Emocijų suvokimas ir saviraiška;
  4. Dėmesys, savireguliacija, gebėjimas atsipalaiduoti;
  5. Vaizduotė/fantazija.

Tikslas. Lavinti vaikų pažinimo, socialines, emocines ir komunikavimo kompetencijas.

Uždaviniai:

  1. Siekti, kad vaikai labiau pasitikėtų savimi, vystytų empatiją ir draugiškumą;
  2. Vystyti aplinkinio pasaulio pažinimo gebėjimus, tenkinti bendravimo ir savirealizacijos poreikį;
  3. Mokyti išreikšti savo emocijas kalba: papasakoti, paaiškinti ir dalintis savo emocine patirtimi, mintimis, nuomone;
  4. Praturtinti vaikų vaizduotės ir emocinį pasaulį, plėtoti saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes bei mąstymą, padėti atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui;
  5. Skatinti savęs ir aplinkos pažinimą, įžvelgti kasdienio gyvenimo ir ugdymosi problemas, rasti tinkamus jų sprendimo būdus.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“

2021-2022 m.m. EDUKACINIS PROJEKTAS

„MEDŽIŲ STEBUKLAS“

Projekto aktualumas:

Vilniaus miesto gyventojų apklausa atskleidė, kad kasdien ar bent kartą per savaitę lankant miesto žalias erdves – tiek žaliąsias zonas, tiek pavienius medžius skatina vertinti gamtos, t.y. medžių teikiamą naudą.

Šio projekto tikslas edukacinių filmų ir ugdomųjų veiklų pagalba, paskatinti ir motyvuoti vaikus kartu su tėvais ir mokytojais kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, domėtis Vilniaus mieste bei kituose miestuose, kaimuose augančiais medžiais, pažinti jų įvairovę, teikiamą naudą ir pasvarstyti kuo kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie aplinkosauginių problemų sprendimo. Tikimės, kad įdomus ir įvairus medžių pasaulis pabudins vaikų susidomėjimą juos supančia gamtine aplinka, suteiks stimulą žaidimui, pažintinei, darbinei, meninei veiklai, o tikslingai organizuota vaikų veikla gamtoje, siekiant ekologinių, pažintinių, emocinių, dvasinių žinių turės įtakos jų kaip asmenybių vystymuisi.

Projekto tikslas:

Sudaryti galimybę ikimokyklinio amžiaus vaikams pažinti medžius, skatinti nuolat būti gamtoje, ją  puoselėti, tausoti ir prisidėti prie gamtos išsaugojimo.

EDUKACINĖS VEIKLOS

Gražūs stebuklingi medžiai darželio kieme

 

 

  

KALĖDINĖS EGLUTĖS

EGLUČIŲ PRISTATYMAI

“DEKUPAŽ” TECHNIKA

STEBUKLINGA PUŠIS

STEBUKLINGAS LIETUVOS MEDIS

MEDŽIAI “ŽEMĖS DIENAI”

 

IŠVYKOS Į GAMTĄ

Gamtos pažinimas

_______________________________________________________________________________

Trumpalaikis projektas “Mes sukursime pasakaitę”

Eilėraščių kūrimas

______________________________________________________________________________

Lopšelis-darželis “Berželis” organizuoja miesto parodą “Angelų alėja”, kuri vyko nuo gruodžio 13 d. iki sausio 19 d. darželio teritorijoje. Kviečiame susipažinti su nuostatais ir dalyvauti👼👼👼

PARODOS_ANGELŲ ALĖJA_2021.12-01_NUOSTATAI

 

 

______________________________________________________________________________

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ

PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO PROGRAMA

„ATRADIMŲ IR TYRINĖJIMŲ DŽIAUGSMAS VASARA“

PAŽINIMO IR TYRINĖJIMO PROGRAMA, vasara 2021

_______________________________________________________________________________

Dalyvavimas respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų

STEAM projekte “Akmenukų paveikslai”.

Projektas yra skirtas išnaudoti vasaros teikiamas galimybes organizuojant veiklas gamtoje, lavinant vaizduotę, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, smulkiąją motoriką, bei ugdant meilę gamtai.

Akmenuku-paveikslai-nuostatai

Meskiuku_grupes_padėka-AP

Pažyma-AP

_______________________________________________________________________________

TARPTAUTINIS PROJEKTAS “BŪSIME SVEIKI” 2020-2021 m.m.

(organizuojamas bendradarbiaujant su Estijos, Kohtla-Jarve miesto darželiu)

 

Veiklos buvo planuojamos pagal Sebastjano Kneipo metodiką.

5 sveikatingumo elementai.

  

Veiklos

 

Viktorina

 

________________________________________________________________________________

 Tarptautinis lopšelio-darželio „Berželis“

projektas „Mūsų pirštinė raštuota“ 2020-2021 m.m.

(organizuojamas bendradarbiaujant su Latvijos partneriais)

pirstineltkalba

pirstinerukalba

Projekto darbeliai

                

     

Darbo procesas

________________________________________________________________________________

Logopedinis projektas „Vaikų kalbos ugdymas pasitelkiant tautosaką“

________________________________________________________________________________

Muzikinis projektas „Muzikiniai instrumentai“ (tęsiamas nuo 2019 m.m.)

_______________________________________________________________________________

 

Vilniaus lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programa „Mažieji sveikuoliai“ (2019-2021 m.m.)

LOPSELIO-DARZELIO_PROGRAMA_MAŽIEJI SVEIKUOLIAI

________________________________________________________________________________

Lopšelio-darželio „Berželis“ metinis projektas

„Įvairios meno technikos – skirtingos emocijos“ (2019 m.).

I dalis „Plastilino savaitė“

Piešimas akvarele ir guašu, panaudojant įvairius įrankius

Aplikacijos

Kiti įvairūs meninės technikos būdai

Projekto aptarimas

________________________________________________________________________________

Muzikinis ilgalaikis projektas „Muzikiniai instrumentai“ (2019 m.)

________________________________________________________________________________

Logopediniai ilgalaikiai projektai „Foneminis suvokimas: atskiriu, kaip skamba skirtingi garsai“,

„Pasaka moko kalbėti“ (2019 m.).

_______________________________________________________________________________