VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“

DARŽELIO STRATEGIJA

MISIJA

Ugdyti doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, siekiant atskleisti individualius vaiko

gebėjimus, vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, užtikrinančias pagalbą kiekvienam vaikui.

 

VIZIJA

Lopšelis-darželis ,,Berželis‘‘ – tai nuolatinio tobulinimosi bei patirties skleidimo ugdymo įstaiga, kuri stengiasi puoselėti prigimtinio vaiko galių atsiskleidimą, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius.

 

PRIORITETAI:

  • Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
  • Smurto prevencijos programos diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
  • Kokybiškos ugdymo paslaugos.
  • Išsilavinę, kūrybingi aukštos kvalifikacijos pedagogai.
  • Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant

informacines komunikacines technologijas.

  • Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.