Mūsų įstaiga pradėjo savo veiklą 1987 m. kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 22.

1993 metų rugsėjo 1 d. mūsų įstaiga buvo reorganizuota į darželį-mokyklą ir pavadinta gražiu vardu „Berželis“.

Šį pavadinimą pasirinkome neatsitiktinai, nes tai mylimas mūsų tautos simbolinis medis. Jo vardas švelniai skamba mūsų liaudies dainose.

Ugdymas įstaigoje vyksta rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos respublikos konstitucija, JTO Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Darbo kodeksu, Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vyriausybės ir steigėjo norminiais teisės aktais bei lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatais.

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą:

  • ikimokyklinį, vaikams nuo 1,5 – 6 metų amžiaus vaikams,
  • priešmokyklinį, vaikams nuo 6-7 metų amžiaus vaikams,
  • Veikia įvairūs būreliai vaikams:
    ritminių šokių būrelis (“Augustės studija”),
    sporto būreliai- akrobatika (“Krokodiliuko” akrobatikos mokykla) ir karate,
    anglų kalbos būrelis.

Darželyje yra teikiama logopedo pagalba.