Mūsų įstaiga pradėjo savo veiklą prieš 20 metų kaip Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 22.

1993 metų rugsėjo 1 d. mūsų įstaiga buvo reorganizuota į darželį-mokyklą ir pavadinta gražiu vardu „Berželis“. Šį vardą pasirinkome neatsitiktinai, nes tai mūsų tautos simbolinis medis.

Ugdymas įstaigoje vyksta rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis.
Darželis-mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos respublikos konstitucija, JTO Vaiko teisių konvencija, Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Darbo kodeksu, Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vyriausybės ir steigėjo norminiais teisės aktais bei darželio-mokyklos „Berželis“ nuostatais.

Darželio tikslai:

 • padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius;
 • padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
  suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės,
 • pagrindus, elementarų raštingumą;
 • padėti specialiųjų poreikių vaikui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti pradinį išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.

Darželyje-mokykloje yra:

 • ikimokyklinio ugdymo grupės 1,5 – 6 metų amžiaus vaikams,
 • priešmokyklinio ugdymo grupė 5 – 6 metų amžiaus vaikams,
 • Veikia įvairūs būreliai vaikams:
  ritminių šokių būrelis (“Augutės studija”),
  sporto būreliai- akrobatika (“Krokodiliuko” akrobatikos mokykla) ir karate,
  anglų kalbos būrelis.

Darželyje-mokykloje teikiama logopedo pagalba.