Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija
Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė
Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas
www.vilnius.lt

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams.
www.lvjc.lt

Ikimokyklinis ugdymas
Aktuali informacija apie ikimokyklinį ugdymą
www.ikimokyklinis.lt

Vaiko raidos centras
Konsultacijos dėl vaiko raidos ir/ar jos sutrikimų
www.raida.lt

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba
Psichologinė – pedagoginė pagalba tėvams, vaikams, pedagogams ir ugdymo įstaigosms
www.vilniausppt.lt

Vaikų linija
Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti jiems nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu ir internetu
www.vaikulinija.lt