LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ STRATEGINIS PLANAS 2018-2022 m.m.
Lopšelio darželio Berzelis-strateginis-planas-2018-2022-m

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PLANAS 2021-2022 m.m.

VEIKLOS-PLANAS-2021-2022 m.m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2020-2021 m.m.

Veiklos programa 2020-2021 m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2019-2020 m.m.

Veiklos_programa_2019-2020_m.m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 m.m.

Veiklos_programa_2018-2019_m.m.

DARŽELIO-MOKYKLOS „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2016-17 m. m.
veiklos_programa_2016-2017_m.m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

ikimokyklinio ugdymo programa lopšelis-darželis BERŽELIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir930/dir46/dir2/5_0.php

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS BERZELIS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS (VAIKŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS)

https://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php