LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ STRATEGINIS PLANAS 2018-2022 m.m.
berzelio-strateginis-pl.-2018-2022-m

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2019-2020 m.m.

Veiklos_programa_2019-2020_m.m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 m.m.

Veiklos_programa_2018-2019_m.m.

DARŽELIO-MOKYKLOS „BERŽELIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2016-17 m. m.
veiklos_programa_2016-2017_m.m.

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

ikimokyklinio ugdymo programa lopšelis-darželis BERŽELIS

LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS BERZELIS