PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Berželis“

direktoriaus 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymu V- 68

                             

 

VILNIAUS LOPŠELIS–DARŽELIS „BERŽELIS“ VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Darzelio-valdymo-struktura