LORETA SEMAŠKA
L.e.p.direktorė

ERIKA RYNKEVIČIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

TATJANA ANISKEVIČ
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

 

Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos:

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita ir kitų metų veiklos užduotys

VADOVO_VEIKLOS UZDUOTYS

VADOVO_ATASKAITA 2019