LORETA SEMAŠKA
L.e.p.direktorė

ERIKA NOVOSELSKIENĖ
Direktorės pavaduotoja ugdymui

TATJANA ANISKEVIČ
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

 

VADOVO_VEIKLOS UZDUOTYS