SOCIALINĖ PEDAGOGĖ JORŪNĖ SAULEVIČIENĖ

(El. pašto adresas: jorune.sauleviciene@gmail.com)

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA LOPŠELYJE-DARŽELYJE:

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
  • Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
  • Dalyvauja lopšelio–darželio vaiko gerovės komisijos darbe.