Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Sutikimas-nesutikimas gali atsispindėti ant LR nutarimo, ar ant rašto pusės, ar prašymo pavidalus ir pan.

Duomenis tvarko:
Vilniaus lopšelio – darželio „Berželis“ sekretorė Danutė Savičienė
Adresas Taikos g. 187, Vilnius
Tel. (8 5) 241 6476
El. paštas rastine@berzelis.vilnius.lm.lt